fbpx

Kodex farmářských trhů

Zapsaný spolek Archetyp, provozovatel farmářského tržiště Náplavka, Kubáň a Heřmaňák je spoluzakládajícím a předsedajícím členem Asociace farmářských tržišť České republiky. Jako člen AFT ČR je povinen se řídit kodexem člena AFT ČR:

KODEX FARMÁŘSKÉHO TRHU

Farmářský trh pořádaný členem AFT musí splňovat následující podmínky:

 1. Farmářský trh (dále jen „FT“) je především (většinově) potravinovým trhem. Jiné, než potravinové zboží (dále jen „nepotraviny“) na FT nesmí tvořit více než 10% celkového počtu prodejních míst na FT. Jako nepotraviny se připouští produkty jakéhokoliv rukodělného (řemeslného) zboží s jasným autorem. Člen AFT je jednoznačně povinen preferovat výrobky nebo výpěstky především tuzemského původu.
 2. FT pořádaný členem AFT je viditelně označen logem asociace a nakupující jsou o členství pořadatele v asociaci informováni (trh, internetové stránky trhu, informační a propagační materiály trhu…)
 3. FT má dotčenými orgány státní správy schválený tržní řád (dále jen „TŘ“). FT je pořádán na dobře dopravně dosažitelném místě nejen automobilem, ale i pěšky, MHD či na kole.
 4. Je nepřípustné, aby člen AFT organizoval FT v prostorách nákupních center (vztahuje se i na parkoviště či jiné prostory v bezprostřední blízkosti nákupních center).
 5. FT musí být tvořen alespoň 10 prodejními místy s potravinářským zbožím dle tohoto Kodexu a je pořádán alespoň 1 x za dva měsíce.
 6. Prodejci jsou organizátorem FT řádně prověřeni a mají všechny potřebné doklady nutné k maloobchodnímu prodeji.
 7. Prodejci respektují všechny platné právní předpisy související s maloobchodním prodejem.
 8. FT jsou organizovány nejen jako místo prodeje potravin, občerstvení nebo řemeslných výrobků, ale měly by být i příjemným místem setkávání a rozvíjení sociálních vazeb.

Charakter zboží prodávaného na farmářském trhu

 1. Prodávané zboží na FT pochází od farmáře, nebo výrobce, nebo autora (dále jen „producent“), který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.
 2. V případě, že producent neprodává zboží osobně, může být zastupován prodejcem s písemným pověřením producenta, který musí mít příslušné dokumenty o původu prodávaného zboží, které mu poskytl producent.
 3. Podíl potravin z (celkového) prodávaného zboží musí být na farmářském trhu AFT alespoň 90 %.
 4. Provozovatel farmářského trhu preferuje producenty z daného regionu.
 5. Vzhledem k nesporné sociální funkci farmářského trhu, a jako doplňkový prodej, může být dle sezóny a uvážení organizátora možná účast charitativních a neziskových organizací, přednostně z místního regionu. Tato jejich účast může mít jak prezentační, tak prodejní charakter.
 6. Podíl potravin regionálního původu (kraj ČR) musí být alespoň 50 % (s výjimkou hl. města Prahy).
 7. Jako doplňkové zboží je možné umístit i zboží zahraničního původu. Podíl zahraničního zboží nesmí přesáhnout 10 % z celkového počtu potravinových stánků. Do celkového počtu potravinových stánků se však nezapočítávají stánky s občerstvením. Ty mohou používat i zahraniční potraviny jako ingredienci pro zhotovení občerstvení či nápojů, aniž by se počítaly jako stánky se zahraničními potravinami.

Naše farmářské trhy:

Nejbližší farmářský trh Heřmaňák: 22. června, 8:30 – 13:00.

Začala letní sezona, na Heřmaňáku už tradičně s nejlepšími Kunratickými jahodami. Menší, příjemný útulný farmářský trh s kvalitní nabídkou čerstvé…
Více informací zde

Nejbližší trh Náplavka: 22. června 2024, 8:00 – 14:00

Farmářský trh Náplavka je jedno z prvních pražských farmářských tržišť v ČR. Každou sobotu (kromě ledna) najdete na břehu Vltavy…
Více informací zde

Nejbližší trh na Kubáni v úterý 18. června a ve čtvrtek 20. června

Hlásí se léto, které začíná ve čtvrtek! Na trhu budou v úterý, čtvrtek a sobotu meruňky a třešně ze Znojma!…
Více informací zde