Čeština English

Stop igelitkám

Farmářské trhy se mimo jiné snaží šířit pozitivní vztah k životnímu prostředí, odpovědnost k přírodním zdrojům a respekt k místní komunitě. Avšak i farmářský trh generuje přirozeně odpad. Rozhodli jsme se proto odpad nejen třídit, ale pokusit se o vyšší cíl: Odpad nevytvářet.

Třídění odpadu je ekonomicky náročné a po omezení příjmu odpadu ze strany Číny, má republika s tříděným odpadem problém. V ČR se ročně vyhodí skoro čtvrt milionu tun plastů a každým rokem se objem zvětšuje. Ani ostatní obalový gastro odpad není ve většině případů znovu použitelný. Řešením je vzniku odpadu předcházet.

Farmářský trh „Heřmaňák“ na Praze 7 je novátorským projektem, se kterým se snažíme navrhnout modelové řešení pro minimalizaci a předcházení vzniku odpadu, tzv. nulový odpad. Jedná se o vzorový projekt aplikovatelný na další malokapacitní subjekty podobných charakteristik v celé České republice.

Účelem je však aplikovat bezodpadový provoz na pravidelné velkokapacitní trhy jako je např. FT Náplavka (přes 0,5 milionů návštěvníků ročně), který nejen inspiruje další provozovatele, ale výrazně ovlivní bezodpadovost města.