Čeština English
obrázek

16. ledna 2017

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

obracíme se na vás ve věci návrhu, pana Alexandra Bellu, aby farmářský trh na Jiřáku (dále jen FT) provozovala sama radnice MČ Praha 3. Tento návrh s sebou nese několik rizik. Tímto dopisem bychom chtěli vysvětlit důvody obav a zároveň Vás požádat, abyste případné rozhodování o této věci dobře rozvážil(a).

Převzetí FT Městskou částí Praha 3 nese tato rizika:

a) Riziko z přenesení odpovědnosti za dodržování vysoké (již zaběhnuté) kvality Farmářského tržiště na Jiřáku, na bedra obce.

b) Riziko z podcenění skutečných nákladů na provoz FT. Finanční náklady na provoz FT jsou velmi pravděpodobně zásadně vyšší, než je nyní odhadováno:

Uvádíme příklad: V  roce 2012 od nás přebírala správu FT na Kubánském náměstí MČ Praha 10, vedená tehdy ODS.  Tehdy trh na svůj provoz vydělával a jeho provoz nestál Prahu 10 nic, kromě elektřiny. Když od nás trh Praha 10 v roce 2012 přebírala, vedení Prahy 10 garantovalo v médiích zachování dobré úrovně trhu, a navíc ještě zisk do městské pokladny. Poté se ale ukázalo, že náklady na provoz trhu jsou mnohem vyšší, než jak se jevily nezasvěcené odhady. Pod vedením městské akciovky Praha 10 majetková, a. s. (2012 – 2016) musí naopak radnice Prahy 10 svůj FT masivně dotovat, protože je ztrátový. Ztráta jen za rok 2015 činila 1.326.000,- Kč. Za vedení městské a. s. přitom také rapidně klesl počet návštěvníků i farmářů, a to od 50 -75%.
V Usnesení MČ Praha 10 ze dne 30. 11. 2016 se píše: „V posledních letech se FT potýkaly se ztrátovým hospodařením. Za rok 2015 dosáhla jejich ztráta výše 1,326 milionu Kč, před vedením MČ Praha 10 tak stála otázka, zda vynaložené prostředky reflektují poskytovanou službu.“

c) Riziko devalvace příjmu z provozu FT Jiřák ve výši 1.200.000,- Kč ročně, o který by obec mohla při neodborném vedení FT přijít. Podle § 38 odst. 1 obecního zřízení musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

e) Riziko změny zavedené a funkční věci, která kvalitně reprezentuje Prahu 3, i na mezinárodní úrovni. Neznalost pestré nabídky nadstandardních služeb trhu pro veřejnost i pro farmáře, které pro FT dosud poskytoval spolek Archetyp, včetně zastropování výše nájmu.

f) Vedení MČ Praha 3 se vystavuje potenciálnímu riziku nařčení, že zamýšlené převzetí správy tržiště je učiněno v rozporu se zásadními principy výkonu veřejné správy a dává prostor pro spekulace, že v dané situaci dochází k libovůli při výkonu veřejné správy na základě osobní averze iniciátora zamýšleného převzetí. Jsme přesvědčeni, že moderní Městská část 21. století, jakou Praha 3 beze sporu je, plně respektuje zásady výkonu dobré správy, ve které není prostor pro předpojatá rozhodnutí. Dobrá správa spočívá mimo jiné i v odpovědnosti a přesvědčivosti jednotlivých rozhodnutí, což se v případě navrhovaného opatření v návaznosti na předcházející průběh výběrového řízení nejeví. Dobrá správa má mít za cíl stabilní řešení, které má objektivně měřitelný pozitivní dopad. Tímto řešením v souladu se základy elementární logiky je pokračování trhů ve stávajícím uspořádání, které v minulosti prokázalo svou funkčnost a pozitivní dopad na kvalitu života občanů Prahy 3 i ostatních návštěvníků Prahy.

Když se vrátíme k výsledkům dnes již zrušeného výběrového řízení: v tiskové zprávě o výsledku VŘ, uveřejněném v Radničních novinách se uváděl jako důvod vysokého hodnocení pro vítěznou nabídku to, že navrhla spoustu „novinek“. Je ale fakt, že drtivá většina těchto služeb není nových a už několik roků veřejně funguje na FT Jiřák v běžném provozu, a je to možné doložit (příklady: smíšené stánky pro farmáře, workshopy pro rodiče a děti, malé slavnosti (s povolením radnice), certifikace FT, značka „Dobrý farmář – dobrý prodejce – ověřeno“, bezplatná účast pro stánky s charitativním účelem, newslettery pro veřejnost o novinkách a farmářích na trhu, atd.). Pokud toto bere zadavatel VŘ  jako „novinky“, vyplývá z toho, že odpovědný radní zřejmě nemá povědomí o tom, co FT Jiřák veřejnosti a farmářům poskytuje a nezná důležité detaily provozu. Obáváme se proto, že radnice nebude mít ani spolehlivý reálný odhad nákladů provozu FT, které jsou nutné pro dodržení vysokého (již zaběhnutého) standardu Farmářského tržiště na Jiřáku.

Možnost trvalých dodávek ovoce a zeleniny od farmářů, za výhodnou cenu pro všechny školy a školky na území MČ Praha 3, jsme uvedli také my jako součást naší nabídky, jak je možné zjistit náhledem do naší soutěžní nabídky. Pro Prahu 3 by naše nabídka byla možná i výhodnější, protože by se nejednalo o jednorázovou dodávku do jedné školy, ale o stabilní celoroční dodávky do všech škol, čímž by městský rozpočet mohl ušetřit i větší částky, než nabízel vítěz. Tato nabídka z naší strany stále trvá, i když výběrové řízení MČ Praha 3 zrušila.

Pokud došlo za naší působnosti k připomínkám ze strany MČ Praha 3 k chodu či provozu FT, vždy jsme se snažili je obratem vyřešit k obecné spokojenosti obyvatel i samosprávy. Celkový dojem z FT byl (alespoň podle dosavadních zkušeností) převážně pozitivní. Trh byl (a je) velmi oblíbený, opakovaně byl hodnocený mezi nejlepšími v Praze. Poskytoval spoustu služeb i pravidelné platby do městské pokladny, a to i ve dnech, kdy není sezóna a trh nefunguje anebo kdy jsou tržní dny ze strany MČ Praha 3 zrušeny. Navštěvovali ho nejen občané Prahy 3, a známé osobnosti, ale ohlas měl např. i v Kanadě, USA, Japonsku, ocitl se v sociálních sítích, aplikacích a v bedekrech.

Rád bych zdůraznil, že jsme se vždy snažili o společnou dobrou věc v součinnosti s MČ Praha 3, a to především směrem k veřejnosti.

Věřte nám, že osobně nás situace nesmírně mrzí a máme obavu ze znehodnocení dlouholeté společné pozitivní práce.

Rád bych Vám na závěr chtěl za náš spolek poděkovat za Váš čas a popřát ještě jednou mnoho štěstí a zdraví v novém roce a hodně osobních i pracovních úspěchů.
S pozdravem

Archetyp, z. s.
Jiří Sedláček, předseda

1 jahoda2 jahody3 jahody4 jahody5 jahod (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Komentář na aktuální téma. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.