Čeština English

Certifikovaní farmáři

Farmáři, pěstitelé, výrobci,… Známe je už třetí sezónu, a jejich práce si vážíme, protože je po všech stránkách velmi náročná a ve výsledku riskantní. Všem patří náš velký obdiv za to, s jakou pílí a houževnatostí obdělávají půdu, starají se o své sady, rostliny, zvířata, výrobky a často se potýkají s nepřízní počasí, na kterém jejich obživa závisí. Abyste nám věřili i Vy, kteří trhy navštívíte třeba poprvé, nasadili jsme si pomyslné holínky, vzali do ruky zápisník, opustili velkoměsto a rozjeli se za našimi farmáři do různých koutů naší země. V rámci certifikace tržišť Jiřák a Náplavka, které provozujeme, navštěvujeme postupně všechny naše farmáře a pěstitele. Výsledkem je CERTIFIKACE NA TRHU – TABULKA A POPIS FARMÁŘE S RAZÍTKEM „PROVĚŘENO“, a zde pod těmito odkazy se pak můžete mrknout na reportáž a fotografie, které jsme pro certifikaci udělali na místě.

Zde na tomto místě přinášíme první výsledky:

Certifikace SISPO je výhradně českou specialitou. Ovocnáři v Čechách v roce 1990 založili dobrovolný svaz, který systémově chrání sady, plody, krajinu i lidské zdraví před chemikáliemi. Integrovaná produkce v systému SISPO je ( ze stanov) – „ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání“. Cílem systému SISPO je ochrana přírodního prostředí ovocného sadu a živých organizmů, které se v něm vyskytují. A také ochrana lidského zdraví, proto se takové ovoce smí používat například do kojenecké výživy. Co tedy znamená značka SISPO ? Pod touto značkou kupujete ovoce vypěstované za výrazně omezeného používání pesticidů a umělých hnojiv. Proti škůdcům a larvám se přednostně používá biologická ochrana (draví roztoči, slunéčka, ptactvo, atd.). Ovoce se pěstuje v ekologicky nezatížených oblastech. Při získávání certifikace je nutné projít 3letým přechodovým obdobím, podobně jako je to u bioprodukce. Certifikát SISPO je udělován vždy pouze na jeden rok. Ovoce je kontrolováno chemickými rozbory. A co je zajímavé – přitom cena takto opečovávaného ovoce SISPO není pro zákazníka vůbec o nic vyšší ve srovnání s ovocem z konvenčního pěstitelství!

Více na http://www.ovocnarska-unie.cz/sispo/